• NAŠA ISTORIJA


    Preteča Centra za otvoreno obrazovanje bilo je Naučno društvo za promociju i unapređenje društvenih nauka. Od osnivanja 2009. godine pa sve do preuzimanja od strane privrednog društva Excelsius doo 2019. godine Naučno društvo za promociju i unapređenje društvenih nauka bavilo se istraživanjima ekonomskog uticaja na socijalni aspekt društva. Tokom svog rada Naučno društvo za promociju i unapređenje društvenih nauka bilo je organizator i domaćin međunarodnih naučnih konferencija društveno-ekonomskih istraživača kao i izdavač naučnog časopisa za teoriju i praksu društveno-ekonomskog razvoja Socioeconomica.

    Promene u svakom segmentu društvenog života više nego ikada do sada nameću nove zahteve u sferi rada. Tržišni zahtevi konstantno prate ritam promena pa je iz tog razloga sticanje novih kvalifikacija i usvajanje novih znanja preduslov za opstanak. Vođeni ovom činjenicom, mi u Centru za otvoreno obrazovanje, prihvatili smo izazov da našim klijentima ponudimo obrazovna rešenja koja će im pomoći da steknu nove kvalifikacije i usavrše svoja postojeća znanja. Korišćenjem savremene tehnologije u oblasti obrazovanja omogućili smo našim klijentima mogućnost edukacije bez prostornih i vremenskih ograničenja.

    Centar za otvoreno obrazovanje organizuje aktivnosti na sticanju profesionalnih kvalifikacija za rad u različitim privrednim sektorima. Programi sticanja profesionalnih kvalifikacija dostupni su za osobe koje poseduju bogato radno iskustvo u određenom sektoru ali nemaju zvaničnu potvrdu kvalifikacije ali i za osobe koje ne poseduju ni radno iskustvo ni zvaničnu kvalifikaciju. Proces sticanja profesionalnih kvalifikacija zasniva se na teorijskoj i praktičnoj nastavi. Teorijska nastava sprovodi se u našem on-line edukativnom centru koji sadrži sve neophodne materijale za sticanje teorijskih znanja. U saradnji sa našim poslovnim partnerima, omogućena je i praktična primena stečenog teorijskog znanja. Nakon kompletiranja teorijskog i praktičnog dela edukacije sprovodi se proces završnog ispita nakon kojeg se, ukoliko kandidat ispuni sve kriterijume merenja stečenog znanja, izdaje adekvatna Diploma o stečenoj kvalifikaciji.